SWARZĘDZ

   Podczas wynajmu przyczepy klient legitymując się dowodem osobistym/prawem jazdy przekazuje nam dane osobowe i wyraża zgodę
   na przetwarzanie ich do celów zawartych w umowie najmu.

   Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy najmu jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie
   umowy z nami.


   Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż:

   Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Przyczepy Dawid Rataj z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 11d/131 61-131, prowadząca wypożyczalnie w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 4a 62-020.

   Z administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować:
 • tel.: 696 284 830
 • email: przyczepy.rataj@gmail.com
 • Swarzędz 62-020, ul. Poznańska 4a

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • do celów zawartych w umowie najmu przyczepy
 • celem prawidłowego wywiązania się z umowy najmu przez najemcę
 • do prowadzenia bazy danych, celem sprawniejszej obsługi w przyszłości
 • nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celach marketingowych
   Jakie dane są przetwarzane:
 • dane identyfikujące osobę, zawarte w dowodzie osobistym/prawie jazdy którym legitymuje się klient
 • dane identyfikujące pojazd, którym klient wypożycza przyczepę
 • dane kontaktowe, wyłącznie do kontaktu z klientem podczas trwania umowy najmu
 • dane do faktury
   Komu przekazujemy dane:
 • organom ścigania w przypadku nie wywiązywania się z umowy najmu przez klienta
 • firmom windykacyjnym w przypadku nie wywiązania się z umowy najmu przez klienta
 • firmom ubezpieczeniowym w przypadku uszkodzeń przedmiotu najmu lub uszkodzeń spowodowanych osobom trzecim przedmiotem najmu
 • biurze rachunkowemu celem rozliczenia

   Jakie klient ma prawo w zakresie ochrony swoich danych osobowych:

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych;
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

   Państwa dane osobowe są bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane nie zostały przekazane osobom trzecim.

   Powyższe informację dotyczą przetwarzania danych przekazanych nam podczas spisywania umowy najmu, formularza zamówienia, dowodu wpłaty zaliczki,
   dowodu wpłaty dopłaty, potwierdzenia zdania, faktury vat, talonu, karnetu oraz przelewu przychodzącego